Kontakt

Adresa masážneho salónu

Eva Hodoníková
Moravská 1635/25
020 01 Púchov

tel: +421 903 162 241
e-mail: masaze@evahodonikova.sk
web: www.evahodonikova.sk

Prevádzková doba: dohodou podľa objednávok (víkend s príplatkom 50% z cenníkovej ceny)

Pre objednávky na víkend volajte od pondelka do piatku

Povolené na základe
Osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
vydal Okresný úrad Považská Bystrica,
odbor živnostenského podnikania,
Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica.
Číslo osvedčania: OU-PB_OZP-2014/008610-2, č. živostenského registra 330-21865.
IČO: 47950749